Fb-logo-2000x2000
Twitter-logo-2000x2000
Linkedin-logo-2000x2000
X

You can view videos online by purchasing a subscription. Videos are not available for download. Some cases only have a video. If there is no written PDF, only the video is available for the case. Subscribe here

X

  • Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Thumb 0
  • Thumb 1
  • Thumb 2

Croatia Insurance
Croatian way of life

RAN IN: Croatia

CASE VIDEO


Audience: Ciljnu grupu činili su svi građani stariji od 18 godina, s naglaskom na mlade obitelji sa srednjim i višim primanjima. Kako se potrošači često odlučuju za životno osiguranje prilikom ugovaranja stambenog kredita, većina ga doživljava kao obavezu (Izvor: Podaci prodajne mreže klijenta, 2014.). Glavne barijere za ugovaranje životnog osiguranja su nepovjerenje u osiguravateljska društva te percepcija da je ono nepotrebno i neisplativo (Izvor: Heraklea, Financijska pismenost u Hrvatskoj, 2012.). Paralelno, brza i sigurna isplata, isplativost te dugo iskustvo na tržištu navode se kao ključni čimbenici za odabir osiguravatelja (Izvor: IMDS, Godišnji izvještaj 2013.), dok je za odabir upravo Croatia osiguranja važna i percepcija domaće (hrvatske) kompanije (Izvor: Ipsos, Croatia osiguranje – Testiranje efikasnosti kampanje, listopad 2014.)

Classification: National

Language: Croatian